Nóty na rakouské velvyslanectví a min. zahraničí ČR

Z Start Zwentendorf
Přejít na: navigace, hledání

Ostré diplomatické nóty byly v pátek 15.6.2007 doručeny na rakouské velvyslanectví a min. zahraničí ČR. O případných odpovědích budeme informovat. Prozatím nóta našeho hnutí a tím i problém radioaktivního spadu zůstává bez odpovědi.

Nóta na rakouské velvyslanectví

k rukám

Dr. Margot Klestil-Löffler

Rakouské velvyslankyně v České republice

Vážená paní velvyslankyně,

jak jistě víte, v roce 1978 Rakousko na základě referenda zastavilo plány na stavbu šesti jaderných elektráren a rozhodlo se demontovat první z nich - JE Zwentendorf - a chybějící kapacity nahradit elektřinou z hnědouhelných elektráren. Protože uhlí obsahuje nezanedbatelné množství radioaktivních prvků - uranu, thoria, radia a dalších, je toto rozhodnutí samozřejmě i rozhodnutím o vypuštění minimálně 2400 tun radioaktivních odpadů (a také 560 km³ CO2; 3,8 km³ SO2; 1,4 km³ NOx a 70 milionů tun pevných odpadů včetně arzenu, kadmia, rtuti a dalších těžkých kovů) do ovzduší a na otevřené skládky.

STOP TEMELIN a jeho partnerské hnutí START ZWENTENDORF oprávněně požadují účinné kroky, které povedou k odstranění rizika z nebezpečných radioaktivních odpadů.

Nespuštěná JE Zwentendorf přispívá k tomuto objemu nebezpečného radioaktivního spadu nejméně deseti tunami ročně.

Proto hnutí START ZWENTENDORF požaduje:

  • Snížení úrovně radioaktivního spadu ve střední Evropě.
  • Okamžité spuštění JE Zwentendorf.
  • Výstavbu dalších elektráren podle původního plánu tak, aby byl minimálně pokryt současný rakouský import elektřiny 20 TWh/rok.

Prosíme, sdělte nám obratem termín zahájení provozu JE Zwentendorf.

Děkujeme

Pokud naše oprávněné požadavky nebudou respektovány sdružení občanů START ZWENTENDORF bude nuceno se připojit k blokádám hranic pořádaných naší partnerskou organizací STOP TEMELIN a společně tak bojovat za snížení nebezpečí radioaktivity v naší společné střední Evropě.

Za hnutí START ZWENTENDORF (http://plarmy.org/zwentendorf) s úctou signatáři:

Následuje aktuální seznam signatářů

20.6.2007 Návštěva diplomatů Start Zwentendorf na velvyslanectví Rakouské republiky.

20.6.2007 mezi 11:50 a 12:00 proběhla návštěva diplomatů a předsedů Start Zwentendorf na rakouském velvyslanectví. V Galerii START ZWENTENDORF najdete krátkou reportáž.

Přestože návštěva našich diplomatů byla řádně a včas oznámena, paní velvyslankyně před námi nechala zavřít a zamknout dveře. S hlubokou lítostí tedy musíme odpověď rakouské vlády interpretovat takto:

"Naším dialogem je monolog. Podle vzoru SSSR, problém radioaktivního spadu budeme řešit tak, že jej prostě budeme ignorovat!"

Nóta na min. zahraničí ČR

k rukám

pana Karla Schwarzenberga

ministra zahraničních věcí České republiky

Vážený pane ministře,

jak jistě víte, v roce 1978 Rakousko na základě referenda zastavilo plány na stavbu šesti jaderných elektráren a rozhodlo se demontovat první z nich - JE Zwentendorf - a chybějící kapacity nahradit elektřinou z hnědouhelných elektráren. Protože uhlí obsahuje nezanedbatelné množství radioaktivních prvků - uranu, thoria, radia a dalších, je toto rozhodnutí samozřejmě i rozhodnutím o vypuštění minimálně 2400 tun radioaktivních odpadů (a také 560 km³ CO2; 3,8 km³ SO2; 1,4 km³ NOx a 70 milionů tun pevných odpadů včetně arzenu, kadmia, rtuti a dalších těžkých kovů) do ovzduší a na otevřené skládky.

STOP TEMELIN a jeho partnerské hnutí START ZWENTENDORF oprávněně požadují účinné kroky, které povedou k odstranění rizika z nebezpečných radioaktivních odpadů.

Nespuštěná JE Zwentendorf přispívá k tomuto objemu nebezpečného radioaktivního spadu nejméně deseti tunami ročně.

Proto hnutí START ZWENTENDORF požaduje a ukládá tímto ministerstvu zahraničí, aby bezodkladně podniklo veškeré dostupné kroky k zajištění:

  • Snížení úrovně radioaktivního spadu ve střední Evropě.
  • Okamžitého spuštění JE Zwentendorf.
  • Zahájení výstavby dalších elektráren podle původního plánu tak, aby byl minimálně pokryt současný rakouský import elektřiny 20 TWh/rok.

Prosíme, abyste nám obratem sdělili harmonogram a termíny diplomatických aktivit ministerstva, které povedou k bezodkladnému zahájení provozu JE Zwentendorf.

Děkujeme

Za hnutí START ZWENTENDORF (http://plarmy.org/zwentendorf) s úctou signatáři:

Následuje aktuální seznam signatářů

Odpověď MZV ČR z 19.6.2007

Vážené dámy, vážení pánové,

jménem ministra zahraničí Karla Schwarzenberga Vám děkuji za zaslání informace a podpisové listiny Vaší iniciativy „Stop Radioactive Fallout – Start Zwentendorf“. Spuštění JE Zwentendorf a zahájení výstavby dalších rakouských elektráren je výhradně vnitrostátní záležitostí Rakouské republiky. Vaši iniciativu nicméně považujeme za oživení v debatě na téma mírového využití jaderné energetiky a rádi na její existenci poukážeme při dalších česko-rakouských rozhovorech na dané téma. Příspěvek MZV ČR ve Vaší záležitosti si tím dovoluji považovat na naplněný.

S přátelským pozdravem

Tomáš Kafka

Ředitel Odboru států střední Evropy

MZV ČR

Odpověď Start Zwentendorf z 19.6.2007

Děkujeme za odpověď a spolu s MZV ČR doufáme, že naše iniciativa pomůže odlehčit nejen Vaše jednání s rakouskou stranou, ale také obrousit hrany česko-rakouských vztahů.

Naše hnutí je sice recesistické a snažíme se podávat věci s humorem, ale samotná fakta už tak humorná nejsou. Tvrzení, že zastavení jaderného programu Rakouska je rozhodnutím o emisích 2400 tun radioaktivních látek, 560 km krychlových CO2 a dalších, je podložené a odpovídá skutečnosti. Při vší úctě, nejen proto nemůžeme souhlasit s tím, že jaderná energetika je čistě vnitrostátní věcí Rakouska.

Podobně jako havárie JE Temelín by bezpochyby měla negativní dopad na Čechy i Rakousko, má bezpochyby i omezování jaderné energetiky negativní dopady na obě země, s tím, že v obou případech je české území ohroženo více. Proto, podle našeho názoru, má MZV nejen právo, ale i povinnost, minimálně na tyto skutečnosti důrazně upozornit. Vedení diskuze z nevyvážených a ideologických pozic nakonec není dobré pro nikoho, ani pro Českou republiku, ani pro Rakousko. Diskuze vedená z pozic "stop Temelín" nedává smysl bez "start Zwentendorf", nebo jiné ekologicky, technologicky a ekonomicky přijatelné alternativy.

předsedové START ZWENTENDORF

Další kroky a argumentace

Věta, že sdružení občanů START ZWENTENDORF bude nuceno se připojit k blokádám hranic pořádaných STOP TEMELIN, může znamenat cokoliv, od zveřejnění zdravice účastníkům blokády až po vyslání delegace, která svou podporu vyjádří svou fyzickou přítomností na místě. A tak, co touto větou míníme doopravdy ponechme prozatím otevřené, zejména vzhledem k dosavadnímu postupu rakouské vlády.

Jakkoli je to nepravděpodobné a těžko představitelné, může se čistě teoreticky stát, že se rakouská vláda bude spuštění JE Zwentendorf bránit. I pro tento hypotetický případ je vhodné se předem připravit na možné argumenty a námitky.

Námitka: "Rakousko není zasaženo radioaktivním spadem, protože neprovozuje jaderné elektrárny."

Odpověď našeho diplomata: "Naše opakovaná a veřejně dostupná měření, prokazují opak. Například radioaktivita výpusti uhelné elektrárny je zhruba dvakrát vyšší. Nicméně, pokud máte k dispozici měření prokazující opak, mohli byste nám poskytnout výsledky těchto měření? Pokud však taková měření neexistují, máme tomu rozumět tak, že podobně jako v případě Černobylu, se rakouská vláda snaží zatajit údaje o radioaktivním spadu, aby nevyvolávala zbytečnou paniku?"

Námitka: "Rakousko přijalo zákon, který provoz jaderných elektráren zakazuje."

Odpověď našeho diplomata: "Tady ale jde o radioaktivní spad, který přímo ohrožuje obyvatelstvo Rakouska. Nelze v takovém případě situaci vyhodnotit jako stav ohrožení, a jednat ve stavu právní nouze? Má Rakousko mechanizmy pro případy průmyslových katastrof, kterou uvolnění 2400 tun radioaktivního materiálu bezpochyby je? Proč je nelze v tomto případě akutního ohrožení průmyslovou katastrofou aplikovat?"