Hlavní strana

Z Start Zwentendorf
Přejít na: navigace, hledání

!!! STOP RADIOAKTIVNÍMU SPADU. START ZWENTENDORF. !!!

Jetzt auch auf Deutsch; Now also in English.

Rychlé odkazy

V aktualitách najdete novinky a chronologicky seřazenou kroniku sdružení. Zde najdete aktuální seznam členů a předsedů START ZWENTENDORF. Podívejte se na historii a výsledky naší diplomatické ofenzivy, nebo na fotografie z pořádaných akcí. Co napsali jiní je v sekci Napsali o START ZWENTENDORF a tady jsou naše loga k volnému stažení a použití.

Nebo čtěte dále o tom, co je Zwentendorf, co způsobuje a proč jej nastartovat.

Zwentendorf

Jaderná elektrárna Zwentendorf

Zwentendorf je jediná rakouská jaderná elektrárna. Její projektovaný výkon je 730 MWe.

V listopadu 1978 referendum těsnou většinou 50.47 % zablokovalo její spuštění.

Sdružení občanů START ZWENTENDORF v součinnosti se STOP TEMELIN připravuje blokády rakousko-českých hranic a demonstraci za spuštění JE Zwentendorf protože:

Nespuštěný Zwentendorf je radioaktivní

Uzavření Zwentendorfu způsobuje radioaktivní spad. Proč?

Protože Rakousko nahrazuje chybějící zdroje importem elektřiny, která se vyrábí převážně spalováním hnědého uhlí.

Hnědé uhlí obsahuje 5-10 ppm uranu, v některých lokalitách (Nejdek) až 1%. Uran se při spalování dostává do ovzduší. Rozhodnutí o uzavření Zwentendorfu tak znamená minimálně 10 tun radioaktivního spadu ročně. Pro srovnání - spuštěná JE Zwentendorf by ročně produkovala 7 tun pevného radioaktivního odpadu a nulový radioaktivní spad.

Alternativou uranu je uhlí. Uhlí obsahuje uran. Spalování uhlí způsobuje radioaktivní emise. Nespuštěný Zwentendorf způsobuje radioaktivní spad.

Více v:

Rakousko je čistým importérem elektrické energie (viz odkazy výše). Podíl importované elektřiny stále vzrůstá a tím i vzrůstá rakouský příspěvek k radioaktivním emisím.

Nespuštěný Zwentendorf je nebezpečný

Rakousko importuje 20 TWh elektřiny ročně. ČR, jako jediný čistý exportér elektrické energie ve střední Evropě, je a bude jejím dodavatelem. Výroba této elektřiny v českých tepelných elektrárnách znamená kromě radioaktivních také emise:

 • pevných částic, které způsobují rakovinu plic a další závažná onemocnění
 • těžkých kovů, které jsou příčinou závažných onemocnění
 • oxidu siřičitého, který způsobuje kyselé deště a poškozuje zdraví
 • oxidu uhličitého, který přispívá ke globálnímu oteplování
 • oxidů dusíku, které způsobují smog a přispívají ke globálnímu oteplování

Nespuštěný Zwentendorf v obrazech ZDE.

Nahrazování produkce 6 TWh/rok z Zwentendorfu spalováním uhlí je nebezpečné.

Nespuštěný Zwentendorf v číslech

Nespuštěný Zwentendorf, který je dnes nahrazován hnědouhelnými tepelnými elektrárnami, znamená ročně:

spotřeba [t/rok]
palivo 1 400 000
kyslík 4 340 000
emise [t/rok]
NOx 19 600
CO2 4 620 000
SO2 39 900
pevné odpady 290 500
radioaktivní emise 10

Díky nečinnosti JE Zwentendorf tak tepelné elektrárny za 27 let vypustily do ovzduší navíc 63 km³ CO2 (hustota CO2 při atm. tlaku je 1,98 kg/m³). Toto množství odpovídá sloupci atmosféry z CO2 o půdorysu přes 10 km².

Zwentendorf byla jen první ze šesti plánovaných jaderných elektráren a referendum tak znemožnilo i jejich spuštění. Pokud počítáme se 40 lety životnosti 6 JE, pak se v referendu zároveň rozhodlo o následujícím množství odpadu a emisí:

 • 560 km³ CO2
 • 3,8 km³ SO2
 • 1,4 km³ NOx
 • 70 milionů tun pevných odpadů včetně arzenu, rtuti, kadmia a dalších těžkých kovů
 • 2400 tun radioaktivních prvků, zejména uranu a thoria.

Nespuštěný Zwentendorf je neekonomický

Pokud se započítají nepřímé náklady, je výroba elektřiny z fosilních paliv drahá.

Například na rok 2007 se odhaduje cena na 16 EUR za tunu CO2. To znamená, že nahrazení výpadku Zwentendorfu stojí 74 000 000 EUR ročně. Některé odhady předpokládají růst ceny nad 100 EUR/t CO2. Jen cena za emise CO2 tak vbrzku může dosáhnout půl miliardy EUR za rok.

Spuštěný Zwentendorf by při 90 % využití vyrobil ročně zhruba 5 800 000 000 kWh elektřiny, téměř 6 miliard kWh. Nespuštěný Zwentendorf tedy přináší navíc ekonomické škody ve výši až 900 milionů EUR ročně, pokud vezmene v potaz cenu elektřiny pro Rakouské domácnosti (0.152 EUR/kWh bez DPH). Konzervativní odhad prodeje elektřiny v základním zatížení za 0.05 EUR/kWh bez DPH vede k minimálnímu odhadu ročních ekonomických ztrát ve výši téměř 300 milionů EUR. (Údaje o cenách z Eurostatu.)

Nespuštěný Zwentendorf je drahý. Nespuštěný Zwentendorf je neekonomický.

Proto požadujeme

 • Ukončení populistické, alibistické a neekologické politiky rakouské vlády.
 • Snížení úrovně radioaktivního spadu ve střední Evropě.
 • Okamžité spuštění jaderné elektrárny v Zwentendorfu.

START ZWENTENDORF!

Sdružení občanů START ZWENTENDORF je partnerskou organizací STOP TEMELIN. Společně bojujeme proti radioaktivnímu spadu způsobenému energetickým průmyslem.

Proto START ZWENTENDORF pořádá demonstrace a blokády rakousko-českých hranic, které budou pravidelně pokračovat až do spuštění JE Zwentendorf. Chcete se také zúčastnit blokád a demonstrací?

ZDE můžete připojit svůj podpis a podpořit iniciativu "Stop radioaktivnímu spadu - start Zwentendorf". Také můžete stáhnout banner, a umístit jej jako odkaz na své stránky.

Otázky a odpovědi

ZDE najdete otázky a odpovědi.

Vaše podpora a reakce

Přestože naše sdružení existuje teprve od začátku června, dostali jsme již řadu mailů a námětů. Přes naše původní očekávání jsme dosud kupodivu nezaznamenali žádnou negativní reakci. Každá reakce je cenná, přesto reakce a příspěvky vědecké a odborné veřejnosti jsou cenné dvojnásob.

ZDE najdete výňatky z některých došlých reakcí. ZDE také můžete připojit své poznámky nebo reakce a stránku tak použít jako knihu návštěv. Další možnost je využít záložky diskuze k článku (viz nahoře).

Napsali o START ZWENTENDORF

ZDE najdete odkazy na články o našem hnutí.

Loga hnutí ke stažení

ZDE jsou ke stažení loga START ZWENTENDORF, která můžete použít pro výrobu triček, samolepek a jiných všemožných vkusných předmětů.