Otázky a odpovědi

Z Start Zwentendorf
Přejít na: navigace, hledání

Je to jen legrace?

Jde sice o recesi, ale na druhou stranu jsou všechny argumenty podloženy daty, čísly a ověřitelnými měřeními.

Fakta jsou sice volena výběrově a občas použita v demagogických souvislostech, ale to je plně v souladu s linií naší partnerské organizace STOP TEMELIN.

Blokáda rakouských hranic je míněna vážně?

Ano. Pokud se přihlásí dost účastníků symbolickou blokádu můžeme uspořádat. Proto se zaregistrujte a připojte svůj podpis. Doufáme, že "blokáda", nebo lépe řečeno recesistický happening, bude. Dnes je naší hlavní aktivitou diplomatická ofenziva. Blokády jsou ale hlavně vážně míněny a pořádány naší partnerskou organizací STOP TEMELIN. Blokád našich partnerů se sice můžeme účastnit z pozice partnerů, kteří naprosto ve všem se STOP TEMELIN souhlasí, zejména pak v odporu proti radioaktivitě. V žádném případě však ne jako antagonistické hnutí, které pořádá skutečné protiblokády. Pokud nás na svou demonstraci nepustí, je pak potřeba zaujmout ublíženeckou pozici ve stylu "My se chceme kamarádit a oni nás odstrkují. Proč nám takové ošklivé věci dělají?".

Je sdružení START ZWENTENDORF protipólem STOP TEMELIN?

Není. STOP TEMELIN je naší partnerskou organizací. Jde nám o stejnou věc, v principu.

Jde nám o ekologii, kvalitu životního prostředí, o snížení negativních dopadů výroby elektřiny a v neposlední řadě o snížení úrovně radioaktivních emisí. Jde nám o středoevropské jaderné elektrárny.

Hodně lidí vnímá Temelín jako mezinárodní česko rakouský problém. To tak ale zdaleka není. JE Temelín i Zwentendorf jsou od začátku společnou věcí. Jedna z mnoha skutečností, které to dokazují je, že JE Zwentendorf byla prosazována rakouským Čechem Brunem Krajským a JE Temelín českými Rakušany Klausem a Schwarzenbergem.

Obě elektrárny jsou nikoliv mezinárodní, ale naší vnitřní rakouskouherskou věcí.

Jaká je organizační struktura sdružení START ZWENTENDORF? Jak se mohu stát členem? Jak mohu z hnutí vystoupit?

START ZWENTENDORF má velmi jednoduchou organizační strukturu, kde platí že každý člen je zároveň předsedou, který plně zastupuje hnutí ve věcech vnitřních i navenek.

Vstupní procedura je jednoduchá. Řeknete, že chcete být členem a jste členem. Poté následuje raketový kariérní postup až na funkci nejvyšší, předsednickou.

Procedura ukončení členství je jen o málo složitější. Svůj záměr oznámíte předsedovi sdružení START ZWENTENDORF. Jako předseda se budete snažit si takový neuvážený krok vymluvit. Pokud se vám se nepovede ukecat a budete trvat na ukončení členství, pak členství s okamžitou platností končí. Končíte i jako předseda, proto předáte dalšímu předsedovi přidělený služební automobil, notebook, sekretářku a klíče od kanceláře. Tímto je vaše členství a předsednictví ukončeno.

Loga START ZWENTENDORF a STOP TEMELIN se liší jen textem. Neměla by loga mít i jinou grafickou podobu?

To rozhodně ne. Loga musí být stejná.

START ZWENTENDORF se hlásí k myšlenkám otevřené organizace STOP TEMELIN, stejně jako k metodám jejich prosazování, jako jsou pokojné demonstrace a blokády, mediální a politický nátlak. Logo je grafickým vyjádřením tohoto postoje (stejně jako použití vlajky státu, nebo církevních symbolů). Pokud by STOP TEMELIN chtěl udělat jednostranný krok a chtěl by se s námi přestat kamarádit, musel by především nejprve řádně vysvětlit důvody takového jednostranného kroku.

Navíc k ničemu takovému nedošlo, a nemáme ani náznaky, že by se k takovému vývoji událostí schylovalo.

Stejně jako katolická církev nemůže nikomu zakázat nošení kříže, nemůže nikdo nikomu zakazovat používání symbolů hnutí.

Jaký je názor START ZWENTENDORF na JE Temelín?

JE Temelín se zabývá naše partnerská organizace STOP TEMELIN. Otázky k Temelínu tedy musíte směrovat na naše partnery. Nám jde o snížení radioaktivních emisí uvedením JE Zwentendorf do provozu.

Jaký typ reaktoru navrhujete pro JE Zwentendorf?

Typ reaktoru a další použité technologie jsou především věcí Rakouska a provozovatele JE Zwentendorf. Úkolem vládních i nevládních institucí je pak monitorovat provoz a dohlížet na bezpečnost.

Přesto, že se jedná o recesi, stojíte za argumentem, že nespuštěný Zwentendorf způsobuje větší ekologické škody než spuštěný Temelín?

Samozřejmě, o tom není nejmenších pochyb.

Vzhledem k tomu, že může kdokoliv a kdykoli ovlivnit podobu stránek, můžete říct, že stoprocentně stojíte za programem Start Zwentendorfu, tak jak je na stránkách prezentován v každém momentu?

Jistě se může stát, že na chvíli obsah někdo takzvaně naboří, avšak návrat do stavu před útokem je triviální. Program SZ je jasný - spalování uhlíkatých paliv, které nahradilo JE Zwentendorf, poškozuje životní prostředí každoročně tunami radioaktivního znečištěni, kromě jiného. Jaderná elektrárna přitom nemá na životní prostředí vliv prakticky žádný. Proto je potřeba neprodleně spustit Zwentendorf.

Mluvila jsem s členy Stop Temelinu. Start Zwentendorf označují za "žert, který trivializuje vážnou situaci." Co si tom myslíte?

Souhlasíme, že situace je vážná. My ji v žádném případě netrivializujeme, ale zlehčujeme - s humorem jde všechno lépe. Znečištění životního prostředí, převážně v důsledku spalování uhlíkatých paliv, zabíjí podle statistik WHO téměř milion lidí každý rok, nehledě na nehody v dolech, exploze zemního plynu a havárie ropných tankerů. To považujeme za velmi závažné. Odpůrci jaderné energetiky argumentují hypotetickými katastrofickými scénáři, které často odporují fyzikálním zákonům, a miliony reálných obětí spalování uhlíkatých paliv je zjevně nechávají v klidu.

Fakta o Zwentendorfu

Jaderná elektrárna Zwentendorf stojí na břehu Dunaje, asi 30 km severozápadně od Vídně. Elektrárna měla být původně první z šesti Rakouských jaderných elektráren. Byla vystavěna v letech 1971 až 1978 za 5,2 miliard schilinků, což je asi 380 milionů EUR, tedy něco přes 10 miliard korun. Reaktor je varného typu (BWR), voda se přímo vaří v reaktoru, pára se po vysušení v separátoru vede přímo na turbínu; voda v reaktoru zárnoveň funguje jako moderátor. Tento typ reaktoru je velice bezpečný, protože má negativní tepelný koeficient - při zvýšení teploty se více voda vaří, klesá tak hustota vody v aktivní zóně ("více bublinek"), čímž klesá schopnost vody moderovat neutrony a intenzita jaderné reakce klesá. Výkon elektrárny byl projektován na 730 MW elektrických.

Místo původně plánované Jaderné elektrárny Zwentendorf byla nedaleko postavena tepelná elektrárna Dürnrohr (odkaz je německy) ve které se spaluje polské a české uhlí, v blízkosti elektrárny je rovněž spalovna odpadu.

Kdo stojí za hnutím START ZWENTENDORF?